“บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ ภูมิพล”

มาตรฐาน

ซึ่งได้คัดเลือกมาจากผู้ส่งคำขวัญเข้าประกวด โดยเป็นผลงานของ น.ส.ขนิษฐา อุตรโส จ.นครปฐม สำหรับกิจกรรมการจัดงานวันครูครั้งนี้นั้น จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 13-16 มกราคม 2555 ภายในกระทรวงศึกษิการ โดยเฉพาะวันที่ 16 มกราคม จะจัดพร้อมกันทั่วประเทศทั้งส่วนกลางที่หอประชุมคุรุสภา ในส่วนภูมิภาคนั้นจะจัดที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)ทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งในวันดังกล่าวครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศกว่า 16 ล้านคนจะร่วมกันรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดยกิจกรรมส่วนใหญ่จะเน้นส่งเสริมยกย่องวิชาชีพครู ทั้งการเผยแพร่ผลงานและคุณความดีของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณูปการต่อวงการศึกษา เยาวชน ประเทศชาติ และเป็นโอกาสดีที่ครูจะได้มาแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ทางการเรียนการสอนระหว่างกัน

ขณะที่ นายดิเรก กล่าวว่า ไฮไลท์สำคัญของงานวันครูในปีนี้ ทางคุรุสภาได้เชิญครูของนายกรัฐมนตรีมาทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางอรศรี มนตรี ซึ่งเป็นครูผู้สอนระดับอนุบาล นางกาญจนา นันทรขว้าง ระดับประถมศึกษา และนางสุภาพ วัฒนวิกย์กรรม์ ระดับมัธยมศึกษา สำหรับผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณดีเด่น รวมทั้งสร้างคุณประโยชน์ด้านการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา จำนวน 9 ราย มีดังนี้

ครูผู้ปฏิบัติการสอน นางจารุณี สุทธิสวรรค์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ นายวิวัฒน์ เพชรศรี ครูโรงเรียนสฤษดิเดช อ.เมือง จ.จันทบุรี นางวีระยา ศิริรัชฎานันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสุเทพ ทิพโชติ ครูโรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยา รัชมังคลาภิเษก อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ และนางอลิสา ใบแย้ม ครูโรงเรียนบ้านหนองคาง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษา นายบุญส่ง เพ่งผล ผอ.โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ นายสำเริง กุจิรพันธ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม ผู้บริหารการศึกษา นายสมเดช สีแสง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 และบุคลากรทางการศึกษาอื่น น.ส.รัติพร ภาธรธุวานนท์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

แหล่งข้อมูล : แนวหน้า วันที่ 6 มกราคม 2555
ภาพประกอบ : ครูไทยดอทอินโฟ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s